Строителна компания
ДРАЙ БИЛД Г2 Бургас

Строителна компания

ДРАЙ БИЛД Г2 ЕООД гр. Бургас е учредена през 2006 год., с предмет на дейност:строителство, проектиране, ремонти, саниране на сгради, и други довършителни дейности. Фирмата е обезпечена с необходимата механизация и автомобилен транспорт. Разполагаме с високомотивиран и сработен екип от специалисти и работници, с доказани професионални умения, квалифицирани във всички дейности, свързани с процеса на строителство. Дружеството е с богат строителен опит, притежава капацитет за участие в конкурси, в реализация на строителство чрез възлагане от външни инвеститори и е коректен и надежден бизнес партньор.

От създаването си до 2015 година фирма „ДРАЙ БИЛД Г2“ ЕООД е изпълнила повече от 50 обекта, без забележки от страна на инвеститори и държавни приемателни комисии. През последните години в условията на бързо променящ се и постоянно повишаващ изискванията си пазар, на база на основно технологично обновление и специфични мерки за повишаване на мотивацията на персонала дружеството се стреми към все по-пълно задоволяване на изискванията на клиентите си. Компетентното отношение и натрупания опит в екипа предоставят редица предимства за нашите партньори и клиенти: точност при изпълнението, достъпни цени,стриктно спазване на пусковите срокове и договорените бюджети,поддържане на коректни отношения с останалите участници в инвестиционния процес.

Нашата мисия

Мисията на фирма „ДРАЙ БИЛД Г2“ ЕООД гр. Бургас е чрез прилагане на съвременни материали, технологии и поддържане на висока организация и качество на работа, условия на труд и грижа за околната среда да изгражда функционални и естетични сгради и съоръжения, отговарящи на съвременните високи строително-технически, и архитектурни изисквания.
Ние се стремим да реализираме нашите проекти по най-добрия начин като, „изпипваме“ всеки един детайл. Можете да разчитате на нас във всички етапи, от избора на подходящ терен, проектирането му, взимане на нужните разрешителни режими до строителството и сроковете за въвеждането в експлоатация.
Целта на дружеството е да се превърне в пазарен лидер на територията на област Бургас. Предлагаме на нашите клиенти бързи решения на тяхната потребност. Поемаме отговорност за подобряване качеството на строителната дейност.
Уверени сме, че можем да удовлетворим високите изисквания на нашите клиенти като се опираме на богатият опит, натрупан през годините. 

Основни цели

 • Повишаване на качеството на предлаганите продукти и услуги чрез прилагане на нови материали, технологии и усъвършенстване на организацията на управление.
 • Повишаване на производителността, чрез поддържане на добра инфраструктура и материална база.
 • Повишаване на квалификацията на работниците и служителите.
 • Увеличаване на пазарния дял и удовлетвореността на клиентите на фирмата.
 • Създаване и непрекъснато усъвършенстване на Програма за управление на ЗБУТ.
 • Ежегодно намаляване на обема на инцидентите и произшествията
 • Непрекъснат контрол по спазване на изискванията на правните и други норми по отношение на строителството, ЗБУТ и опазване на околната среда
 • Създаване и провеждане на активна програма за обучение на персонала във връзка
  със строителството, ЗБУТ и опазване на околната среда.
 • Намаляване на риска от замърсяване с отпадъци на обектите и прилежащата им среда.
 • Усъвършенстване методите за събиране, съхранение и транспорт на отпадъците.
 • Намаляване на количеството на отпадъците и замърсяването чрез прилагане на нови техники и технологии.
 • Перспективно обновление на транспортната и строителна техника с подобрени екологични показатели