РАЗГЛЕДАЙТЕ ЧАСТ ОТ НАШИТЕ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

ОУ“ХРИСТО БОТЕВ“-гр.Бургас

Изграждане на  нов корпус на ОУ „Христо Ботев“

ЦДГ №6″ВЪЛШЕБСТВО“- гр.Бургас

ЦДГ №6″ВЪЛШЕБСТВО“Ж.К. „ЛАЗУР“, ГР. БУРГАС

Еднофамилни къщи с.Маринка

Еднофамилни къщи с.Маринка 

Жилищна сграда в ж.к.“Братя Миладинови“, ул.Шар планина

Многофамилна жилищна сграда в УПИ VI-1868,1869, кв.42 по плана ж.к.“Братя Миладинови“, гр. Бургас, ПИ 07079. 620.184 по КК на гр.Бургас […]

Жилищна сграда със смесено предназначение

Жилищна сграда със смесено предназначение,състояща се от 17 апартамента и 3 партерни магазина в УПИ II-129,кв.7, по плана на кв.“Изгрев“ […]

Саниране на жил. сграда гр.Бургас,ж.“Зорница“ бл.27

Саниране на жил. сграда гр.Бургас,ж.“Зорница“ бл.27   Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията […]

Строителство на жилищна сграда

Строителство на жилищна сграда  

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС