Жилищна сграда със смесено предназначение

Жилищна сграда със смесено предназначение,състояща се от 17 апартамента и 3 партерни магазина в УПИ II-129,кв.7, по плана на кв.“Изгрев“ […]

Саниране на жил. сграда гр.Бургас,ж.“Зорница“ бл.27

Саниране на жил. сграда гр.Бургас,ж.“Зорница“ бл.27   Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията […]

Строителство на жилищна сграда

Строителство на жилищна сграда