Радостни сме  да Ви уведомим, че започна изграждането на нова детска градина в кв.Рудник с възложител Община Бургас. Сградата ще е двуетажна  със сутерен,която да удовлетвори нуждите на населеното място от детска градина с две групи и ще отговаря на съвременните изисквания за обучение на деца.