Уведомяваме Ви ,че на 10.08.17 е издаден акт 14 на жил.сграда Изгрев.

В Българаия отделните етапи от строителството на една сграда, до въвеждането и в експлоатация се наричат Акт 14, Акт 15 и Акт 16. Целта е да се упражнява контрол върху сторителните и монтажните дейности.
Акт 14 е първият нормативен документ, който се издава след като конструкцията на сградата бъде приета и сградата е на втеп , т. нар „груб строеж“.