Саниране на жил. сграда гр.Бургас,ж.“Зорница“ бл.27

 

Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас