Жилищна сграда със смесено предназначение,състояща се от 17 апартамента и 3 партерни магазина в УПИ II-129,кв.7, по плана на кв.“Изгрев“ , гр.Бургас